Test, kontrola a archivácia

Hotové výrobky testujeme a archivujeme. Na požiadanie zákazníka vystavíme certifikát.

 

Naše testovacie a kontrolné zariadenia

Snímače dráhy, tlaku alebo vzdialenosti skontrolujeme a premeriame.

Máme testovacie zariadenia pre štandardné zákazky alebo ich vyrobíme pre vaše výrobky. Na obrázku sú rôzne testovacie zariadenia.

Certifikácia DAkkS

Nainštalovali sme 20-tonový statický zaťažovací stroj a spustili certifikáciu DAkkS.

V rámci európskeho nariadenia č. 765/2008 má byť iba jeden vnútroštátny akreditačný orgán. V dôsledku toho sa DACH, DKD, DAP a TGA zlúčili a vytvorili DAkkS.

   
Slovensky   English   Deutsch